12 Trinns Modellen - Fjellheimen Rehabilitering Skip to main content

12-trinnsmodellen

Ferdigheter og motivasjon til å mestre utfordringer i egen hverdag.

12-trinnsmodellen

Behandlingsmodellen baserer seg på en av verdens mest brukte behandlingsmodeller. Modellen har eksistert siden 1935 i USA og er en velprøvd metodikk og brukt som primærbehandling i USA, Sverige og Island siden 80- tallet.

12-trinnsmodellen har vist seg å være svært effektiv for både alkoholavhengighet, pilleavhengighet, rusavhengighet, utbrenthet og andre avhengigheter.

12-trinnsbehandling er et rehabiliteringsprogram som inviterer deg til å ta ansvar for eget liv og velge en rusfri levemåte, gjennom å utvikle holdninger.

Kontakt oss

Vi hjelper deg å se dine verdier for å etablere et godt liv.

Det overordnede målet er å oppnå god livskvalitet og mestre livet uten rusmidler, samt at du tar ansvar for de endringene som må til.

Behandlingen er tuftet på verdiene åpenhet, ærlighet, villighet, takknemlighet, samt at vi vektlegger omsorg, omtenksomhet, respekt og tillit til oss selv og hverandre som en gruppe.

Det kreves en god og trygg relasjon mellom deltaker og terapeut/behandler, for å lykkes. Vi setter et likeverdig menneskesyn høyt.

Kjærlighet, raushet og en traumetilpasset tilnærming gjennomsyrer all behandling på Fjellheimen.

Kontakt oss
Vi ser, støtter, veileder og møter deltakeren i det som er vanskelig og føles uhåndterbart.

Sitat tidligere deltaker

På Fjellheimen er det hjertevarme og og folk som virkelig bryr seg.
Jeg blir godtatt som jeg er, og alle tåler meg for at jeg er meg. Jeg føler meg trygg.
Jeg opplever ubetinget kjærlighet.
Vår grunnfilosofi er at alle kan bli helt rusfri med riktig veiledning og støtte. Gjennom rehabiliteringen gir vi deltakerne verktøy de trenger for å leve et godt og rusfritt liv.
  • Fjellheimen tilbyr en helhetlig behandling.
  • Behandlingen består av gruppeterapi, individuell terapi og en traumetilpasset tilnærming til 12-trinnsmodellen.
  • I tillegg til terapi, bruker vi yoga, meditasjon og pust, samt trening og friluft som støtte i behandlingen.

Likemannsprinsipp / individuell terapi

Behandlingen er basert på et likemannsprinsipp, og terapeuter og behandlere bruker egen erfaring med rus og avhengighet som en ressurs i terapitimene.
En rusavhengig har førstehåndskunnskap om hvordan rus fungerer og hvordan man selv kan bli rusfri.
Gjennom erfaringsbasert behandling møter vi deltakeren i hans historie og ståsted, og ser hele mennesket, ikke bare avhengigheten. Det er viktig for oss på Fjellheimen at alle blir sett og respektert for den de er.

Kontakt oss
Vi jobber med de bakenforliggende årsakene til rusavhengigheten, som traumer og tidligere hendelser av betydning.

GRUPPE

Fundamentet i 12-trinnsbehandling er at endring oppstår i et samspill med andre. Gjennom samspill og tilbakemeldinger med andre får deltakerne innsikt i egen avhengighet og utfordringer knyttet til den. Det gis både strukturerte tilbakemeldinger og individuelle oppgaver i gruppe, som gir økt innsikt og støtte til endring. Det er stor terapeutisk verdi i fellesskapet, i betydning å dele gode og dårlige erfaringer og finne støtte i hverandre. Under gruppene er det ingen som trenger å utlevere noe de ikke er komfortable med. Du velger selv hva du deler i gruppe og hva du deler i individuelle samtaler.

Åndelighet kan være kontakt med naturen og fellesskapet i en gruppe.

Åndelighet

I 12-trinnsmodellen brukes Gudebegrepet. Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom det religiøse og det åndelige.
Det åndelige vektlegger spørsmålene som angår mening og retning i livet, men svarene er ikke gitt, de skal oppdages.
Det åndelige perspektivet inviterer oss til å søke etter en mening med livet som transcenderer den om til «meg og mitt». Vi trenger ikke å tro på en Gud i det hele tatt, men søke etter mening i noe større enn seg selv, som for eksempel naturen, gruppe og relasjon med andre mennesker.

Kontakt oss

Terapeutisk miljø

Vi som jobber på Fjellheimen  er tilgjengelige for samtaler og spørsmål også utenom den ordinære behandlingstiden.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og ivaretatt. Bare på den måten får du den beste behandlingen.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon

så er vi her for å hjelpe deg 24/7
45 80 91 91
post@rusut.no