Bemanning - Fjellheimen Rehabilitering Skip to main content

Bemanning

Sosionom vil være bindeleddet mellom deltakerne og det kommunale hjelpeapparatet.

Bemanning

Fjellheimen er heldøgns bemannet.

Bemanningen på Fjellheimen består av Rus- og traumeterapeut, behandler, yogaintruktør, sosionom og miljøarbeidere/kokk.

Vi har avtale med psykiater, lege og sykepleier slik at vi kan tilby en forsvarlig vurdering ved innskriving av deltakerne og medisinsk oppfølging, både somatisk og psykisk under oppholdet.

Kontakt oss

Sosialarbeideren

En viktig oppgave er startfasen på gjeldsrådgivning slik at deltakeren kan ha hovedfokus på sin tilfriskning.

Ved innskriving lager terapeut eller behandler en individuell tilrettelagt plan for oppholdet, samt en nedtrappingsplan hvis du har behov for det.

Det er alltid rom for justeringer og andre tilpasninger underveis i oppholdet.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon

så er vi her for å hjelpe deg 24/7
45 80 91 91
post@rusut.no